Jak uzyskać pomoc?

Zakres świadczonych usług

Co możemy zrobić...

Niezależnie od tego gdzie się znajdujesz, wystarczy abyś zadzwonił, a otrzymasz naszą pomoc - na Twój telefon zareagujemy szybko i skutecznie.

NAPRAWA NA MIEJSCU

W miarę możliwości dokonamy naprawy na miejscu, żebyś mógł od razu odjechać. Jeśli pojazd jest unieruchomiony, odtransportujemy go do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy. Jeśli autoryzowany serwis jest nieczynny w momencie wydarzenia, pomoc drogowa przechowa samochód w bezpiecznym miejscu aż do otwarcia autoryzowanego serwisu. Jakakolwiek przyczepa holowana przez pojazd objęty pomocą będzie również odholowana i strzeżona. Zawieziemy Cię do autoryzowanego serwisu gdzie będziesz mógł zaczekać na zakończenie naprawy Twojego samochodu. Jeśli Twój samochód nie może być naprawiony przez autoryzowany serwis najbliższy miejscu awarii, Chrysler Privilege Service zastrzega sobie prawo do przetransportowania pojazdu do innego autoryzowanego serwisu.

KONTYNUACJA PODRÓŻY

Jeżeli naprawa nie może być wykonana tego samego dnia, Chrysler Privilege Service w porozumieniu z Państwem ustali najwłaściwszy sposób świadczenia usługi:

 • Taksówkę do 50 km; lub
 • Podróż pociągiem lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna) jeśli czas podróży pociągiem przekracza więcej niż sześć godzin; lub
 • Kiedy i jeżeli jest to możliwe, samochód zastępczy w okresie naprawy, maksymalnie do dwóch dni. W tym celu należy spełnić wymagania firmy wynajmującej samochody, pokryć koszt paliwa i wszelkie inne dodatkowe koszty (jak ubezpieczenie, kaucja ...), ale my płacimy za koszt wynajmu.

HOTEL

Jeśli Twój pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia, jeśli znajdujesz się w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania i jeśli wolisz pozostać na miejscu jedną noc w oczekiwaniu na naprawę, zamiast kontynuować podróż, Chrysler Privilege Service zarezerwuje i pokryje koszty pokoju w hotelu (standard trzy - gwiazdkowy lub równorzędny), wraz ze śniadaniem, na okres nie dłuższy niż 1 dzień.

ODBIÓR SAMOCHODU PO NAPRAWIE

Jeśli samochód nie został naprawiony przed Twoją podróżą powrotną i jeśli mieszkasz w odległości powyżej 50 km, pokrywamy koszt biletu kolejowego lub lotniczego (w klasie ekonomicznej ) gdy czas przejazdu pociągiem przekracza 6 godzin, abyś mógł odebrać samochód gdy tylko zostanie naprawiony. Możemy również odebrać samochód za Ciebie. Podejmiemy w takim przypadku niezbędne kroki w celu doprowadzenia samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Ewentualne koszty paliwa i opłat za przejazd należą do Ciebie.

Kiedy nie możemy pomóc...

Chrysler Privilege Service oferuje szeroką gamę usług. Istnieją jednak wyłączenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zaleceń producenta lub ewidentnej winy użytkownika, a także zdarzeń losowych i innych wykluczających tę pomoc.

Zaliczamy do nich:

 • Wypadek drogowy, wandalizm, kradzież, usiłowanie kradzieży lub udział w czynie zabronionym prawnie
 • Zły stan techniczny pojazdu, nie przestrzeganie harmonogramu obsługi technicznej
 • Serwisowanie pojazdu poza siecią autoryzowanych serwisów
 • Udział w wyścigach, rajdach, badaniach naukowo-technicznych, użytkowanie pojazdu poza drogami publicznymi
 • Działania wynikające z zaniedbań użytkownika w przypadkach : braku paliwa, użycia niewłaściwego paliwa, zagubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe, wymiany koła, uszkodzenia opony, wypadku drogowego lub rozładowania akumulatora.
 • Wszelkie szkody spowodowane przez przyczepę, ładunek lub jakikolwiek inny czynnik zewnętrzny
 • Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku interwencji władz, w kraju, gdzie świadczona jest pomoc lub inne nieprzewidziane okoliczności
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pojazdów przez spedytorów, firmy lub transport publiczny. Pojazdy na wynajem i taksówki objęte są pomocą tylko w zakresie naprawy na miejscu i holowania
 • Pojazdy sprzedane instytucjom rządowym takim jak : policja, służby celne, straż pożarna i ministerstwa nie są objęte pomocą.
 • Działania wojenne, zamieszki, powstania, masowe demonstracje polityczne, rabunek, strajk i wykorzystanie pojazdu do celów wojskowych, oraz akty terroryzmu, trzęsienie ziemi, zjawiska atmosferyczne, zjawiska nuklearne lub napromieniowanie powodowane przez sztuczne przyspieszenie cząstek nie są objęte pomocą.
 • Wszelkie koszty i uszkodzenia mienia w wyniku awarii.
 • Wszelkie koszty, poniesione w wyniku awarii np. żywności, mieszkania, opłat za przejazdy taksówką, koszty paliwa i opłat drogowych.
 • Koszty, które mogą być refundowane z innego źródła.
 • Wszelkie roszczenia zgłoszone w terminie powyżej 3 miesięcy od daty zdarzenia.
 • W przypadku gdy nie jest wymagana naprawa pojazdu Chrysler Privilege Service nie jest zobowiązany do świadczenia żadnych usług.
 • Żadne usługi, które nie zostały pierwotnie autoryzowane przez Chrysler Privilege Service.
 • Usługi Chrysler Privilege Service dotyczą tylko konkretnego pojazdu niezależnie od zmiany właściciela.