Szkolenia

Szkolenia

Jednym z głównych celów w działalności Chrysler Polska jest stałe szkolenie, również i na poziomie zaawansowanym, personelu technicznego pracującego w autoryzowanych serwisach. Ciągły nacisk kładziony jest na coraz wyższą jakość i wydajność czynności obsługowych oraz usług gwarancyjnych. Służy temu intensywna działalność Akademii Chryslera, która obejmuje:

  • Szkolenie nowych mechaników i techników dla autoryzowanych serwisów pod kątem profesjonalnej diagnostyki i napraw pojazdów marki Chrysler, Jeep i Dodge.
  • Regularne szkolenia personelu technicznego autoryzowanych serwisów na poziomie zaawansowanym w zakresie nowych modeli wprowadzanych na rynek krajowy oraz wdrażanych przez producenta innowacji i zmian.

Chrysler Polska uczestniczy we wdrażaniu programu internetowego, który pozwala na indywidualne planowanie szkoleń poszczególnych pracowników autoryzowanych serwisów Chrysler, Jeep i Dodge. Wszyscy specjaliści kończący cykle szkoleniowe w naszym Centrum Szkoleniowym otrzymują imiennie certyfikaty zgodności z wymogami standardów koncernu Chrysler LLC.